Вітаю Вас, Гость! Реєстрація

Шпаргалка

Неділя, 24 Березня 2019

1.2. Загальні принципи соціального страхування

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування громадян України здійснюється за принципами:

1. Законодавчого визначення умов і порядку здійснення загальнообов'язкового державного соціального страхування.

2. Обов'язковості страхування осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) та інших підставах, передбачених законодавством про працю, та осіб, що забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), громадян - суб'єктів підприємницької діяльності.

3. Надання права отримання виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням особам, зайнятим підприємницькою, творчою діяльністю тощо.

4. Обов'язковості фінансування страховими фондами (установами) витрат, пов'язаних із наданням матеріального забезпечення та соціальних послуг у обсягах, передбачених законами з окремих видів загальнообов'язкового соціального страхування.

5. Солідарності та субсидування.

6. Державних гарантій реалізації застрахованими громадянами своїх прав.

7. Забезпечення рівня життя, не нижчого за прожитковий мінімум, встановлений законом, шляхом надання пенсій, інших видів соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування.

8. Цільового використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

9. Паритетності представників усіх суб'єктів загальнообов'язкового державного соціального страхування в управлінні загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.

Суб'єктами загальнообов'язкового державного соціального страхування є застраховані громадяни, а в окремих випадках - члени їх сімей та інші особи, страхувальники і страховики. Застрахованою є фізична особа, на користь якої здійснюється загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Страхувальниками за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням є роботодавці та застраховані особи, якщо інше не передбачено законами України.

Страховиками є цільові страхові фонди з:

1) пенсійного страхування;

2) медичного страхування;

3) страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;

4) страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

5) страхування на випадок безробіття.

Страхові фонди беруть на себе зобов'язання щодо збору страхових внесків та надання застрахованим особам матеріального забезпечення і соціальних послуг при настанні страхових випадків.

Об'єктом загальнообов'язкового державного соціального страхування є страховий випадок, із настанням якого у застрахованої особи (члена її сім'ї, іншої особи) виникає право на отримання матеріального забезпечення та соціальних послуг.

Загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню

підлягають:

1. Особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту): а) на підприємствах, в організаціях, установах незалежно від їх форм власності та господарювання; б) у фізичних осіб.

2. Особи, які забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності.

Страховий стаж - це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню та сплачуються внески (нею, роботодавцем) на страхування, якщо інше не передбачено законодавством. Особливості обчислення страхового стажу з окремих видів загальнообов'язкового державного соціального страхування визначаються відповідними законами України.

Роботодавцем вважається:

1. Власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган незалежно від форм власності, виду діяльності

та господарювання та фізичні особи, що використовують найману працю.

2. Власники розташованих в Україні іноземних підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародних), філій та представництв, що використовують працю найманих працівників.

Страховий ризик - обставини, внаслідок яких громадяни та/ або члени їх сімей можуть втратити тимчасово або назавжди засоби до існування і потребують матеріальної підтримки або соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.

Страховий випадокподія, з настанням якої виникає право застрахованої особи на отримання матеріального забезпечення або соціальних послуг, передбачених законами України з окремих видів загальнообов'язкового державного соціального страхування.