Вітаю Вас, Гость! Реєстрація

Шпаргалка

Четвер, 25 Квітня 2019

2.3. Стратегія корпоративної соціальної відповідальності - інноваційна ініціатива Європейської комісії у сфері соціального страхування

Інновацією у розвитку соціального страхування на міжнародному рівні на сучасному етапі є ініціатива Європейської комісії стосовно впровадження в життя нової стратегії корпоративної соціальної відповідальності (CSR - corporate social responsibility). Концепцію CSR Комісія адресує компаніям, які добровільно інтегрують у свою діяльність вирішення соціальних завдань. У сучасних умовах соціальна ефективність компаній відіграє провідну роль у формуванні їх позитивного іміджу, а отже, і довгострокового успіху.

C8R бере на себе зобов'язання компаній перед робітниками стосовно додаткового соціального страхування на випадок реалізації соціальних ризиків, покращання умов праці, створення безпечних робочих місць, організації довічного навчання, встановлення конструктивних відносин з місцевими суспільними організаціями та суспільством у широкому розумінні.

Соціальне відповідальний бізнес «краще працює», залучаючи інвестиції, наймаючи та утримуючи висококласних працівників, які життєво необхідні сучасній заснованій на знаннях економіці. Уряди країн часто не встигають за лібералізацією та глобалізацією економічних відносин, у той час як позиції компаній і організацій громадянського суспільства стають все міцнішими. На цьому фоні розповсюдження CSR може зробити величезний внесок у формування більш конкурентоспроможного вітчизняного бізнесу.

 

Структурно-логічні схеми до теми 11 «Зарубіжний досвід соціального страхування»