Вітаю Вас, Гость! Реєстрація

Шпаргалка

Понеділок, 17 Червня 2019

8.2. Джерела формування бюджету Пенсійного фонду

Згідно з Положенням про Пенсійний фонд України, затвер­дженим Указом Президента України від 1 березня 2001 року № 121/2001, бюджет Пенсійного фонду України формується за рахунок таких надходжень:

–       збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що сплачується підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами в порядку, визначеному законодав­ством;

–       коштів Державного бюджету України;

–       коштів, що надходять за регресними вимогами (до 1 січня 2003 p.);

–       добровільних внесків і пожертвувань підприємств, установ, організацій та громадян;

–       сум пені, фінансових санкцій, штрафів, передбачених за порушення порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;

–       банківських кредитів;

–       інших, не заборонених законодавством надходжень.

Основним джерелом доходів Пенсійного фонду є збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, що сплачується підприємствами, установами, організаціями та фізичними осо­бами в порядку, визначеному законодавством (власні доходи).

У Пенсійний фонд зараховуються:

кошти Державного бюджету України у формі трансфертних платежів для виплати державних пенсій військовослужбов­цям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, державним службовцям, надбавок до пенсій та їх підвищень окремим категоріям громадян — ве­теранам війни, жителям гірських населених пунктів;

кошти Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захи­сту населення — для виплати пенсій по інвалідності, на ви­падок втрати годувальника, за віком (до досягнення загальновстановленого пенсійного віку), додаткових пенсій і над­бавок до пенсій, які призначаються відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які по­страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

кошти Фонду загальнообов'язкового соціального страхуван­ня на випадок безробіття — для виплати пенсій, призначе­них відповідно до Закону України «Про зайнятість населен­ня» за період до настання пенсійного віку.

Одним із джерел надходження коштів до Пенсійного фонду України є частка сплачених до бюджету загальнодержавних по­датків. Це єдиний податок, що справляється з суб'єктів малого підприємництва, фіксований сільськогосподарський податок, фіксований податок з громадян.