Вітаю Вас, Гость! Реєстрація

Шпаргалка

Неділя, 26 Травня 2019

8.5. Порядок обчислення пенсій

Для обчислення пенсій враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль до 1 липня 2000 року, незалежно від перерв, та за весь період стажу, починаючи з 1 липня 2000 року.

Заробітна плата (дохід) за період стажу, набутого до 1 липня 2000 року, враховується для обчислення пенсій на підставі документів (довідок) про нараховану заробітну плату, а за період стажу, починаючи з 1 липня 2000 року — за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку.

При визначенні розміру пенсій за новими правилами враховуються два основних показники — страховий стаж та заробітна плата особи.

Виходячи зi страхового стажу, обчислюється коефіцієнт стажу (Кс), а заробітна плата використовується для визначення індивідуального коефіцієнта заробітку i заробітної плати (Зп), з якої обчислюється пенсія.

У Законі України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" порядок визначення розміру пенсій за віком виражено у вигляді формули:

П=Зп х Кс,

де П — розмір пенсій, грн;

Зп — заробітна плата (дохід) застрахованої особи, з якої обчислюється пенсія, грн;

КС — коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи.

Для визначення однієї із складових цієї формули — (ЗП) — 3apo6iтної плати (доходу) для обчислення пенсії — необхідно на підставі даних довідки про заробітну плату, наявної в пенсійній справі, визначити середньоарифметичний індивідуальний коефіцієнт заробітку. Він визначається шляхом відношення заробітної плати особи на кожний місяць з періоду, за який враховується заробіток, на середню заробітну плату у галузях економіки за цей же місяць. Сума коефіцієнтів за весь період, за який враховується заробітна плата, ділиться на кількість місяців, за які розраховано коефіцієнт заробітку.

Наступна складова формули — коефіцієнт страхового стажу (КС), що розраховується за формулою:

См*Вс

Кс=-------------------------------

100%*12

 де Кс — коефіцієнт страхового стажу;

СМ— сума місяців страхового стажу; Вс — величина оцінки одного року страхового стажу (у відсотках).

За період участі тільки в солідарній системі величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1 %, а за період участі в солідарній i накопичу вальній системах пенсійного страхування - 0,8%. З 2008 року величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1,2%.

Коефіцієнт страхового стажу (Кс) визначається, виходячи iз наявного страхового стажу за документами пенсійної справи на час перерахунку пенсії.

Заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії визначається за формулою:

Зп=Зс*Ск/К

де Зп — заробітна плата (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсій, грн;

Зс - середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсій;

Ск - сума коефіцієнтів заробітної плати (доходу) за кожний місяць;

К — кількість місяців страхового стажу, за які розраховано коефіцієнти зapo6iтної плати (доходу) застрахованої особи.

Коефіцієнт заробітної плати (доходу) застрахованої особи за кожний місяць страхового стажу, який враховується при обчисленні пенсій, визначається за формулою:

КЗ=ЗВ/ЗС

де К3 - коефіцієнт заробітної плати (доходу) застрахованої особи;

Зв - сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону враховується для обчислення пенсій за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу);

Зс - середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу).

Розмір пенсій за віком, обчислений за новою формулою, не обмежується.

Пенсії по інвалідності встановлюються залежно від групи інвалідності у таких ромірах:

І група – 100%;

ІІ – 90%;

ІІІ – 50% пенсії за віком.