Вітаю Вас, Гость! Реєстрація

Шпаргалка

Неділя, 26 Травня 2019

9.3. Переваги участі в недержавному пенсійному забезпеченні для найманих працівників та роботодавців

Участь у недержавному пенсійному фонді вигідна як працівникам, включаючи керівництво, так і роботодавцям-власникам підприємства, оскільки створюються умови, за яких поєднуються інтереси власників, менеджменту і найманих працівників. Недержавний пенсійний фонд допомагає керівникам вирішувати три основні управлінські завдання: 1) фінансово-економічні; 2) кадрові; 3) соціальні.

Фінансово-економічні проблеми. Участь у НПФ дозволяє оптимізувати:

1) витрати роботодавця на сплату податку з прибутку, а також витрати працівника на сплату податку з доходів фізичних осіб;

2) соціальні нарахування на фонд оплати праці;

3) співвідношення грошових та пенсійних виплат на користь працівника з максимальними вигодами для працівника та роботодавця. Крім того, виникає можливість часткового рефінансування підприємства за рахунок внесків, зроблених до пенсійного фонду не лише роботодавцем, але й самим працівником, а також за рахунок частини інвестиційного доходу НПФ. Водночас зростають можливості широкого доступу роботодавців до фінансових ресурсів, накопичених в інших пенсійних фондах та у системі недержавного пенсійного забезпечення в цілому.

Кадрові питання. Участь у пенсійних схемах дозволяє:

1) закріпити кращі кадри на даному виробництві;

2) створити більш привабливі матеріальні та соціальні умови для залучення висококваліфікованих фахівців, у тому числі від конкурентів;

3) стимулювати омолодження кадрів, зокрема завдяки виплатам достойних пенсій особам пенсійного віку. Спільна участь у добровільному пенсійному забезпеченні - конкретна тема конструктивного діалогу та співпраці роботодавців з профспілками.

Соціальні завдання. Сплата роботодавцем внесків на користь своїх працівників забезпечує:

1) створення членам трудового колективу додаткового джерела пенсійного забезпечення;

2) випереджальне зростання сукупного доходу працівників підприємства (оплата праці плюс пенсійні внески) відносно умов оплати праці в інших роботодавців;

3) зниження рівня оподаткування сукупного доходу податком з доходів фізичних осіб. При цьому існує можливість прискореного формування пенсійних накопичень особам передпенсійного віку шляхом установлення підвищених нормативів відрахування пенсійних внесків на користь представників старшого покоління та ветеранів підприємства.