Вітаю Вас, Гость! Реєстрація

Шпаргалка

Неділя, 26 Травня 2019

Теоретичні питання на ДЕК  з управлінського обліку

 

  1. Мета, зміст та організація управлінського обліку.
  2. Класифікація та поведінка витрат в управлінському обліку.
  3. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції.
  4. Невиробничі витрати та відображення їх на рахунках.
  5. Облік витрат за центрами відповідальності.
  6. Облік витрат на організацію виробництва та управління.
  7. Облік витрат та калькулювання собівартості продукції рослинництва.
  8. Облік витрат та калькулювання собівартості продукції тваринництва.
  9. Облік витрат допоміжних виробництв.
  10. Облік і калькулювання за повними, змінними та нормативними витратами.